วิธีการทิ้งเตา?

เตาเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนื่องจากมีชิ้นส่วนโลหะหลายชิ้น

เตา

เตาเก่าของคุณ เนื่องจากมีวัสดุที่เป็นโลหะจำนวนมาก อาจมีชิ้นส่วนรีไซเคิลจำนวนมาก สหกรณ์มักจะยอมรับผลิตภัณฑ์นี้เพื่อคัดแยกและส่งไปยังผู้รีไซเคิล

ตัวเลือกเพิ่มเติม

หากไม่สามารถทิ้งเตาได้ มีทางเลือกอื่นว่าจะทำอย่างไรกับเตาเก่าของคุณ คุณยังสามารถขายหรือบริจาคเตาของคุณได้ หากเตายังอยู่ในสภาพใช้งานได้ แต่การส่งให้สหกรณ์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด


คุณต้องการกำจัดวัตถุของคุณด้วยมโนธรรมที่ชัดเจนและไม่ต้องออกจากบ้านหรือไม่?