[วิดีโอ] ค่าเสียหายและการสูญเสียอาหารเป็นอย่างไร?

รอยเท้าสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นว่าของเสียจากอาหารที่ไม่สมเหตุผลเป็นอย่างไร

รอยเท้าสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นว่าของเสียจากอาหารที่ไม่สมเหตุผลเป็นอย่างไร

เศษอาหารเป็นปัญหาร้ายแรง ทำให้มีการใช้เงินหลายล้านโดยไม่คืนสังคม และที่แย่ไปกว่านั้นคือมันกินทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศษอาหารและวิธีการสร้างทางเลือกเพื่อลดปัญหาเหล่านี้หรือไม่? ชมวิดีโอของ UN ซึ่งพูดถึงรอยเท้าทางนิเวศวิทยาของเศษอาหาร:


ที่มา: UN