เรียนรู้วิธีการทำแปลงเพาะเมล็ดด้วยม้วนกระดาษ

สิ่งง่ายๆ อย่างกระดาษชำระม้วนหนึ่งซึ่งเสียไปก็จะกลายเป็นแปลงเพาะเมล็ดที่ใช้งานได้จริงและราคาไม่แพง

หว่าน

เราได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการหว่านและการงอกของสวนออร์แกนิกของคุณในบทความ "หลักสูตรสวนออร์แกนิก #3 และ #4: การหว่าน การงอก และการย้ายกล้าไม้" การหว่านเมล็ดเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเริ่มทำสวนของคุณหรือเมื่อทำต้นกล้า ดังนั้นทำไมไม่ทำเตียงจากวัสดุที่คุณมีอยู่แล้วที่บ้านล่ะ? เรียนรู้วิธีการทำแปลงเพาะเมล็ดอย่างรวดเร็วและง่ายดาย การนำขยะกลับมาใช้ใหม่เหมือนกับม้วนกระดาษชำระ

วิธีการหว่านเมล็ด

วิดีโอด้านล่างนำเสนอรายละเอียดทีละขั้นตอนของวิธีการหว่านเมล็ดสองวิธี วิธีแรกคือการหว่านเปลือกไข่ และวิธีที่สองคือการหว่านม้วนกระดาษชำระ ทั้งสองแบบเรียบง่ายและเป็นปลายทางที่เป็นมิตรสำหรับสารตกค้างทั่วไปทั้งสองนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหว่านเมล็ดด้วยม้วนกระดาษชำระ

เปลี่ยนม้วนกระดาษชำระเป็นแปลงเพาะเมล็ดได้ง่ายๆ เพียงใช้กรรไกร ดิน เมล็ดพืช และน้ำ ในการเริ่มต้น คุณต้องแยกม้วนกระดาษชำระเปล่าออกแล้วผ่าครึ่งโดยใช้กรรไกร จากนั้นกดโครงร่างของปลายด้านใดด้านหนึ่งอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างก้นถ้วยเล็ก ๆ

วัสดุเช่นกระดาษแข็งเหมาะสำหรับทำแปลงเพาะเมล็ด

เมื่อเสร็จแล้ว ก้นแก้วของคุณควรมีลักษณะดังนี้:

แนะนำให้หว่านเพื่อการงอกที่ประสบความสำเร็จ

แยก “เมล็ดพืช” และจัดเรียงทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยวางไว้บนถาดหรือพื้นผิวรองรับอื่นๆ เติมดินลงในกระถางแล้ววางเมล็ดที่คุณเลือกไว้ตรงกลางของแต่ละเมล็ด รดน้ำเมล็ดพันธุ์ของคุณทุกวัน ในอีกไม่กี่วัน เมล็ดของคุณจะเริ่มงอก

เมล็ดในถาด

เมื่อย้ายถั่วงอกไปที่สวน ควรใช้มือรองก้นถ้วยไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ดินหลุดออกจากแปลงเพาะ

ไม่จำเป็นต้องนำม้วนกระดาษชำระออกเพื่อปลูก เพียงวางไว้ใต้ดินโดยตรง เนื่องจากย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และจะละลายในดินที่คุณปลูกต้นกล้า

ลงแปลงเพาะเมล็ด