หนังสือรีไซเคิลได้หรือไม่?

กาวป้องกันการรีไซเคิล

หลายคนคิดว่าหนังสือสามารถรีไซเคิลได้ แต่หนังสือส่วนใหญ่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เนื่องจากกาวที่ใช้ยึดหน้ากระดาษทำให้กระบวนการนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีสารเคมีตกค้าง แต่อย่ากังวล มีความเป็นไปได้อื่นๆ ในการใช้ซ้ำ บริจาค หรือขายหนังสือของคุณ

บริจาคและเผยแพร่วัฒนธรรม

ใช้วัฒนธรรมเล็กน้อยกับมัน ทางเลือกหนึ่งคือการบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดสาธารณะ คุณยังสามารถสร้างรายได้เพียงเล็กน้อยจากการขายต่อที่ร้านหนังสือมือสองหรือร้านค้าเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต โรงเรียน สำนักงาน และโรงพยาบาลเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง