จะทำอย่างไรกับของเล่นเก่า?

ของเล่น: การรีไซเคิลขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ

ของเล่น

ของเล่นเก่ามักไม่ได้รับการยอมรับให้นำไปรีไซเคิลเนื่องจากเป็นการผสมผสานวัสดุต่างๆ หากชิ้นส่วนต่างๆ แยกออกจากกันอย่างดี หรือหากของเล่นรีไซเคิลได้ 100% รูปภาพจะเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้อื่นๆ

วิธีกำจัดของเล่นเก่า?

คุณสามารถบริจาคของเล่นเก่าของคุณให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ขายให้กับนักสะสมหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือซ่อมแซมของเล่นของคุณ แม้จะเก่าแต่เด็กๆ หลายคนก็ยังสนุกกับมันได้