ไม้ชนิดใดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่?

ไม้ใช้ซ้ำได้

วัตถุหลายอย่างทำจากไม้ ออกกำลังกาย ดูรอบๆ ตัวคุณ มีของที่ทำจากไม้กี่ชนิด ประเภทต่างๆ และสีมากที่สุด? ทีนี้ลองนึกดูว่าทั้งหมดนี้ไปที่หลุมฝังกลบหรือไม่? แล้วการเลือกไม้กลับมาใช้ใหม่ล่ะ?

รู้วิธี

สามารถนำไม้กลับมาใช้ใหม่ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สามารถส่งไปที่ไปรษณีย์จัดส่งโดยสมัครใจหรือให้สหกรณ์รีไซเคิล โปรดคอยติดตาม! แต่จำไว้เสมอว่าควรกำจัดทิ้งอย่างมีสติ เคารพสิ่งแวดล้อม!

คุณต้องการกำจัดวัตถุของคุณด้วยมโนธรรมที่ชัดเจนและไม่ต้องออกจากบ้านหรือไม่?