ดนตรีบำบัดคืออะไร?

ดนตรีบำบัดเป็นพันธมิตรในการรักษาคำพูด การเคลื่อนไหว ความผิดปกติของระบบประสาทและในฐานะที่เป็นการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

ดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัดที่ศึกษาศักยภาพของดนตรีในร่างกายมนุษย์

เมื่อเราฟังเพลงที่มีความสุข รู้สึกว่าวันนี้ของเราจะเบาลง จริงไหม? และตรงกันข้ามสามารถพูดได้สำหรับเพลงเศร้าโศกมากขึ้น ดนตรีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของเรา ความผาสุกของเรา สามารถบรรเทาสถานการณ์ที่ตึงเครียดและทำเครื่องหมายเหตุการณ์ที่น่าจดจำในเชิงบวก ประวัติศาสตร์ของดนตรีเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เป็นเครื่องหมายของการพัฒนาสติปัญญาและวัฒนธรรม ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา แต่นอกจากผลกระทบเหล่านี้ที่พวกเราส่วนใหญ่เคยประสบมาแล้ว มันยังนำมาซึ่งประโยชน์ทางร่างกายและเป็นพันธมิตรในการรักษาโรคอีกด้วย

  • ประโยชน์ของดนตรีเพื่อสมอง

ดนตรีประกอบด้วยคลื่นเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของร่างกาย คอร์ดเสียงของเรา สตริงของกีตาร์ หรือคอลัมน์ของอากาศภายในฟลุตสร้างการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันไปตามความเข้ม ความถี่ และเสียงต่ำ

ดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัดมีผลกับคลื่นเสียงที่มีต่อร่างกายและความสัมพันธ์ทางจิตใจที่ดนตรีปลุกให้ตื่นขึ้น ดนตรีได้รับการวิเคราะห์จากมุมมองแบบองค์รวม ขี้เล่น และด้วยกลไก แต่ละสไตล์หรือเสียงจะกระตุ้นแต่ละคนมากขึ้นตามบริบททางสังคม ภูมิหลังทางดนตรี และรสนิยมส่วนตัว ในปีพ.ศ. 2515 หลักสูตรดนตรีบำบัดที่สำเร็จการศึกษาครั้งแรกได้เกิดขึ้นในบราซิลและวิชาชีพดนตรีบำบัดได้รับการยอมรับจากประมวลกฎหมายอาชีพของบราซิล หลายคนยังไม่รู้ แต่ดนตรีสามารถเป็นเครื่องมือในการป้องกัน เช่นเดียวกับการบรรเทาความเจ็บปวดเรื้อรังและความเครียดในชีวิตประจำวัน

นักดนตรีบำบัดใช้องค์ประกอบทางดนตรีในการฟื้นฟูร่างกาย สังคม และจิตใจของผู้ป่วย นักบำบัดรักษาผู้ทุพพลภาพผ่านทางเครื่องดนตรี เพลงและเสียง ซึ่งอาจใช้คำพูด การเคลื่อนไหว ความผิดปกติทางจิตเวช ฯลฯ มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ตามประวัติและสภาพของผู้ป่วย ดนตรีบำบัดอาจเป็นแบบพาสซีฟหรือแอ็คทีฟ - ในระยะหลัง บุคคลควรได้รับการสนับสนุนให้ผลิต เล่น ด้นสด เรียบเรียงหรือร้องเพลง ข้อดีคือผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับดนตรี เนื่องจากฟังก์ชันการแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ และการประสานงานจะยังคงทำงานต่อไป

ประโยชน์ของดนตรีบำบัด

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ การท่องจำ ความอ่อนไหว และอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการบริโภคดนตรี นอกจากการมีอิทธิพลต่อเครือข่ายเส้นประสาทของสมองแล้ว ดนตรียังทำงานโดยอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ทำให้เกิดความสบายและลดความเจ็บปวด ช่วยเรื่องระบบไหลเวียน การหายใจ บรรเทาอาการปวดเรื้อรังและอาการของโรคมะเร็ง

ในด้านกายภาพ ตามจังหวะของดนตรี การหายใจจะลำบากขึ้นหรือสงบลง และสามารถนำมาใช้ในวิกฤตการณ์ความเครียดได้ นอกจากนี้ ความดันโลหิตอาจขึ้นหรือลง หัวใจเต้นแรงขึ้นหรืออ่อนลง และนี่ไม่ใช่การเก็งกำไรที่บริสุทธิ์ การศึกษาหลายชิ้นแนะนำดนตรีบำบัดในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนของหัวใจ

มืออาชีพด้านดนตรีบำบัดสามารถแนะนำกิจกรรมที่ส่งเสริมการประสานงานและพัฒนาการเคลื่อนไหวผ่านการผลิตเสียงในเครื่องมือต่างๆ ด้วยวิธีนี้ การรักษาจะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูการทำงานของผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางหลอดเลือด

เครื่องมือดนตรีบำบัดอีกอย่างคือโต๊ะพิณหรือ ตารางโมโนคอร์ดซึ่งประกอบด้วยกล่องขนาดใหญ่ที่ผู้ป่วยนอนราบ แขวนด้วยเท้าไม้ โดยมีสายเหล็ก 42 เส้นที่ปรับกลับด้าน (ในกรณีส่วนใหญ่) ตามที่นักดนตรีบำบัด ดนตรีมีศักยภาพที่จะคลายความตึงเครียด ทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างลึกล้ำ และสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ได้

ดนตรีเปิดใช้งานระบบลิมบิก (บริเวณของสมองที่รับผิดชอบด้านอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมทางสังคม) ด้วยวิธีนี้ เธอสามารถมีส่วนร่วมในการขัดเกลาทางสังคมและเพิ่มการผลิตเอ็นดอร์ฟินได้ เหตุผลเหล่านี้เป็นสาเหตุบางประการที่ว่าทำไมดนตรีบำบัดจึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการรักษาภาวะซึมเศร้า ความเครียด ความวิตกกังวล และโรคทางระบบประสาทอื่นๆ เช่น ออทิสติก

ในบราซิล Association of Parents and Friends of the Exceptional (Apaes), ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ, ศูนย์ดูแลจิตสังคม (Caps) และศูนย์อ้างอิงความช่วยเหลือทางสังคมหลายแห่งเสนอดนตรีบำบัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมบำบัดของพวกเขา นอกจากนี้ กลุ่มสนับสนุนสำหรับวัยรุ่นและเด็กที่เป็นมะเร็ง (Graacc) ยังใช้ดนตรีบำบัดด้วย ดนตรีขจัดความรู้สึกเจ็บปวดออกจากจิตใจ และค่อยๆ ลดความวิตกกังวลที่เกิดจากความเจ็บปวดของผู้ป่วย ผ่อนคลายและเพ่งสมาธิออกจากความทุกข์ที่เกิดจากโรคมะเร็งหรือโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ

แนะนำสำหรับคนจำนวนมาก

ดนตรีบำบัดสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่การตั้งครรภ์ ในงานของสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก และการทำงานกับความบอบช้ำทางจิตใจและการเจ็บป่วย เช่น ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

ศักยภาพที่หลากหลายของดนตรีบำบัดนั้นน่าประหลาดใจ โดยทั่วไปจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวม สามารถใช้ในการป้องกันในผู้สูงอายุ เพื่อรักษาการทำงานขององค์ความรู้และการเคลื่อนไหว และเป็นอาชีพที่ช่วยให้การทำงานด้านอารมณ์และสังคม การบำบัดช่วยนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการฟื้นฟูผู้ติดยาและการรวมตัวทางสังคมของผู้เยาว์

ดนตรีบำบัดเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่มีมนุษยธรรมและละเอียดอ่อนในการติดต่อกับผู้ป่วย เช่นเดียวกับการแพทย์ทางเลือก จะต้องทำด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุนี้การสำเร็จการศึกษาสำหรับนักดนตรีบำบัดจึงมีความสำคัญมาก การฝึกอบรมมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอการรักษาที่กระทำด้วยความเคารพ โดยให้คุณค่ากับอัตวิสัยของแต่ละคน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาส่วนบุคคลโดยรวม

  • ดนตรีกับงาน: การศึกษาระบุว่าเพลงใดช่วยงานประเภทต่างๆ ได้

แม้จะไม่มีผลการรักษา แต่การฟังเพลงในยามว่างก็ส่งผลดีต่อกิจวัตรของคุณได้เช่นกัน ดูเพลงที่นำความทรงจำดีๆ ความรู้สึกสงบและความเงียบสงบมาให้คุณ และสร้าง เพลย์ลิสต์. กระบวนการนี้นอกจากจะสนุกแล้ว ยังสามารถใช้เป็นความรู้ในตัวเองได้อีกด้วย ซึ่งคุณปล่อยให้ตัวเองใส่ใจกับสิ่งที่ดีสำหรับคุณ ลองฟังในที่ทำงาน (ถ้าเป็นไปได้) ที่บ้าน ระหว่างวิ่ง หรือแม้แต่ในการจราจร ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูความสงบและความเป็นอยู่ที่ดีในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิตประจำวัน