กระดาษผสมสามารถรีไซเคิลได้หรือไม่?

ใช่ มันรีไซเคิลได้!

กระดาษผสมซึ่งพบได้ทั่วไปในโบรชัวร์โฆษณา นิตยสาร เศษกระดาษที่เหลือจากเครื่องพิมพ์ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่นเดียวกับกระดาษประเภทอื่นๆ

ใช้อย่างเต็มที่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้กระดาษในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ก่อนที่จะวางลงในภาชนะเก็บที่เลือก และจำไว้ว่าให้เลือกการกำจัดทิ้งอย่างมีสติโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมอ

คุณต้องการกำจัดวัตถุของคุณด้วยมโนธรรมที่ชัดเจนและไม่ต้องออกจากบ้านหรือไม่?