เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำให้เป็นกลางคาร์บอน

ค้นพบเทคนิคที่หลากหลายและน่าสนใจสำหรับการดักจับและทำให้คาร์บอนเป็นกลาง

การทำให้เป็นกลางคาร์บอน

รูปแบบของการทำให้เป็นกลางคาร์บอนเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการต่างๆ แบบง่ายๆ บางอย่างก็ค่อนข้างซับซ้อน ในการทำให้คาร์บอนที่ปล่อยออกมาเป็นกลาง จำเป็นต้องกำจัด CO2e (เทียบเท่า CO2) ออกจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการกักเก็บคาร์บอน

เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาวะโลกร้อน การดำเนินการในระดับโลกจึงมีความจำเป็นตามกฎหมายหรือโดยแรงกดดันจากสังคมให้พยายามควบคุมหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ตามที่อธิบายไว้ในบทความ "การชดเชยคาร์บอนคืออะไร" อีกทางเลือกหนึ่งในการปรับสมดุลการปล่อยมลพิษคือการใช้เทคนิคการชดเชยคาร์บอน

  • ภาวะโลกร้อนคืออะไร?
  • ก๊าซเรือนกระจกคืออะไร

การปลูกต้นไม้เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการทำให้คาร์บอนเป็นกลาง เนื่องจากทุกคน บริษัท หรือบุคคลเข้าถึงได้ง่าย นอกจากการกักเก็บคาร์บอนแล้ว การปลูกป่าและการอนุรักษ์ป่ายังมีประโยชน์อีกมากมายสำหรับดิน น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมในบทความ "เทคนิคการวางตัวเป็นกลางคาร์บอน: การปลูกต้นไม้"

เทคนิคทั่วไปที่กำลังได้รับความสนใจคือการทำให้คาร์บอนเป็นกลางโดยใช้พลังงานทางเลือก การผลิตไฟฟ้าเป็นตัวปล่อยคาร์บอนรายใหญ่ทั่วโลก ดังนั้นการแทนที่พลังงานแบบเดิมด้วยแหล่งพลังงานสะอาด 100% จึงเป็นทัศนคติที่เป็นกลางต่อคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ บทความ "เทคนิคการทำให้เป็นกลางคาร์บอน: พลังงานหมุนเวียน" อธิบายวิธีการทำงานของตลาดนี้

รูปแบบอื่น ๆ ของการทำให้เป็นกลางคาร์บอนกำลังได้รับการวิจัย ประเมิน และทดสอบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังคงไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก นี่เป็นกรณีของเทคนิคการดักจับและกักเก็บคาร์บอน - CCS (ตัวย่อภาษาอังกฤษ for ดักจับและกักเก็บคาร์บอน). CCS อาจเป็นทางเลือกเดียวในการลดคาร์บอนที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ดูกระบวนการของวิธีนี้ในบทความ "เทคนิคการทำให้เป็นกลางคาร์บอน: การดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS)"

การเร่งกระบวนการผุกร่อนตามธรรมชาติเพื่อดักจับ CO2 ด้วยปฏิกิริยาทางธรรมชาติเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจเป็นทางเลือกสำหรับเทคนิคการทำให้เป็นกลางคาร์บอน แร่ซิลิเกตมีอยู่ในหินเมื่อละลายโดยสภาพดินฟ้าอากาศทำปฏิกิริยากับบรรยากาศ CO2 ที่จับและแปลงเป็นรูปแบบที่เสถียร เสียงที่ซับซ้อน? เข้าใจมากขึ้นในบทความ "เทคนิคการทำให้เป็นกลางคาร์บอน: การเร่งสภาพดินฟ้าอากาศ"

เทคนิคในการรักษาและเพิ่มปริมาณคาร์บอนในดินก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นกัน ด้วยการจัดการดินที่ถูกต้องและการเติมอินทรียวัตถุ ทำให้สามารถกักเก็บคาร์บอน ซึ่งจะทำให้การปล่อยสารตกค้างเป็นกลาง ดูว่าวิธีนี้ง่ายเพียงใดในบทความ "เทคนิคการทำให้เป็นกลางคาร์บอน: การจัดเก็บคาร์บอนในดิน"

อีกวิธีหนึ่งในการแยกคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศคือการปฏิสนธิในมหาสมุทร ประกอบด้วยการเพิ่มธาตุเหล็กลงในมหาสมุทรเพื่อเพิ่มการเติบโตทางชีวภาพของพื้นที่และเปลี่ยน CO2 ในชั้นบรรยากาศให้เป็นคาร์บอนที่เสถียร อย่างไรก็ตาม การชดเชยคาร์บอนด้วยเทคนิคนี้ยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากผลกระทบที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจในระบบนิเวศทางทะเล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความท้าทายและข้อจำกัดของเทคนิคนี้ในบทความ "เทคนิคการทำให้เป็นกลางคาร์บอน: การปฏิสนธิในมหาสมุทร"

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันปล่อยคาร์บอนออกมา? ฉันจำเป็นต้องทำให้เป็นกลางหรือไม่?

รอยเท้าคาร์บอน (รอยเท้าคาร์บอน - เป็นภาษาอังกฤษ) เป็นวิธีการที่สร้างขึ้นเพื่อวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ทั้งหมดไม่ว่าชนิดของก๊าซที่ปล่อยออกมาจะถูกแปลงเป็นคาร์บอนเทียบเท่า ก๊าซเหล่านี้ รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ ถูกปล่อยสู่บรรยากาศในช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ ตัวอย่างของกิจกรรมที่ปล่อยมลพิษ ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น การเดินทางทางอากาศและการเก็บเกี่ยวด้วยยานยนต์ การบริโภคในทุกธรรมชาติ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ความบันเทิง) การผลิตงานอีเวนต์ การสร้างทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ การตัดไม้ทำลายป่า การผลิตซีเมนต์ และอื่นๆ . กิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้ นอกเหนือจากก๊าซอื่น ๆ แล้ว ยังปล่อยคาร์บอนและสามารถทำได้โดยผู้คน บริษัท เอ็นจีโอ และรัฐบาล นั่นคือเหตุผลที่หน่วยงานเหล่านี้สามารถดำเนินการทำให้เป็นกลางของคาร์บอนได้

หากคุณกินข้าวและถั่วจานหนึ่ง โปรดทราบว่าอาหารนั้นมีรอยเท้าคาร์บอน ถ้าจานของคุณมีอาหารที่มีต้นกำเนิดจากสัตว์ รอยเท้านี้จะยิ่งมากขึ้นไปอีก (การปลูก การปลูก และการขนส่ง) การรู้จักการปล่อยคาร์บอนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นสิ่งสำคัญมากในการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อชะลอภาวะโลกร้อน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของโลก ลดรอยเท้าทางนิเวศวิทยา และหลีกเลี่ยง เกินเหตุเรียกว่าโอเวอร์โหลดของโลก

  • หากผู้คนในสหรัฐฯ แลกเปลี่ยนเนื้อกับถั่ว การปล่อยมลพิษจะลดลงอย่างมากตามการวิจัย

การลดการบริโภคฟุ่มเฟือยและการเลือกใช้ท่าทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การฝึกกำจัดและการทำปุ๋ยหมักที่ถูกต้อง เป็นวิธีหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอน สำหรับการปล่อยคาร์บอนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั้นจำเป็นต้องทำให้เป็นกลาง

  • การแยกขยะ: วิธีแยกขยะอย่างถูกวิธี
  • ปุ๋ยหมักคืออะไรและทำอย่างไร

ฉันจะทำให้คาร์บอนเป็นกลางได้อย่างไร?

บางบริษัท เช่น Eccaplan เสนอการคำนวณคาร์บอนและบริการชดเชยคาร์บอนสำหรับบุคคลและบริษัท สามารถชดเชยการปล่อยมลพิษที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการรับรอง ด้วยวิธีนี้ ปริมาณ CO2 ที่ปล่อยออกมาในบริษัท ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือในชีวิตประจำวันของแต่ละคนจะได้รับการชดเชยด้วยสิ่งจูงใจและการใช้เทคโนโลยีสะอาด

การชดเชยคาร์บอนหรือการทำให้เป็นกลาง นอกเหนือจากการทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมทางการเงินแล้ว ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนและส่งเสริมการใช้พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน หากต้องการทราบวิธีเริ่มต้นกำจัดคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจากคุณ บริษัท หรืองานกิจกรรมของคุณ ให้ดูวิดีโอและกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง: