แนวคิดเชิงปฏิบัติสำหรับการนำขวด PET กลับมาใช้ใหม่

การใช้ขวด PET ซ้ำเป็นวิธีที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม ไปดูไอเดียกันเลย

แจกันจากขวด PET

PET เป็นตัวย่อของ polyethylene terephthalate ซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีที่ใช้ทำขวด PET แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ แต่การผลิตและการกำจัดที่ไม่เพียงพอทำให้ขวดแสดงถึงอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อสิ่งแวดล้อม

ขวด PET ที่ทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมใช้เวลาประมาณ 400 ปีในการย่อยสลาย และเนื่องจากการย่อยสลายช้า ทำให้เกิดการปนเปื้อนในดิน และใช้ปริมาณมากในที่ทิ้งและฝังกลบ

การส่งต่อขยะเพื่อรีไซเคิลมีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม มีการรวบรวมและนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เพียงครึ่งเดียว (51%) ในบริษัทรีไซเคิลในบราซิล ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายความว่ามีพอลิเมอร์จำนวนมากอยู่ในธรรมชาติ

ดังนั้นงานหัตถกรรมจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการลดปริมาณพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งและให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุ ทำให้การใช้ขวด PET กลับมาใช้ใหม่มีประโยชน์และลดความเสียหาย

ขวด PET อเนกประสงค์ สามารถใช้ทำสิ่งของได้มากมาย ลองดูไอเดีย:

กล่องเก็บของ

ช่องเก็บของทำจากขวด PET

จัดสวน

แจกันจากขวด PET

ของใช้ในครัว

เครื่องครัวทำจากขวด PET

เพื่อดึงดูดนก

บ้านขวด PET และเครื่องให้อาหารนก

การตกแต่ง

ของตกแต่งที่ทำด้วยขวด PET
รูปภาพ: Pinterest