จะทำอย่างไรกับเครื่องบันทึกเสียงเก่า?

รีไซเคิลได้ทั้งหมด

เครื่องบันทึก

เช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เครื่องบันทึกเสียงมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติกและโลหะในองค์ประกอบ

ตัวเลือก

เครื่องบันทึกเก่าของคุณอาจเป็นประโยชน์กับผู้อื่น ถ้ามันพังและคุณไม่สามารถบริจาคหรือขายได้ การรีไซเคิลคือทางเลือกที่ดีที่สุด

คุณต้องการกำจัดวัตถุของคุณด้วยมโนธรรมที่ชัดเจนและไม่ต้องออกจากบ้านหรือไม่?